-Aikido Vilanova- ESCOLA d´AIKIDO a Vilanova del Vallès, Pavelló Municipal d’Esports C/ Maria Aurèlia Capmany, 2-4 // 08410 VILANOVA DEL VALLÈS,tel 685030502// ADULTS: Classes Dimarts i Dijous de 7 a 8 am i de 19 a 20pm // INFANTIL: Escola FALGUERA; Vilanova del Vallès, de 17 pm a 18pm // EMAIL: info@aikidomakoto.com// VISITEU WWW.AIKIDOMAKOTO.COM // Aquest blog és un espai de difusió de l´AIKIDO
miércoles, 27 de diciembre de 2017

Joaquim Suárez, director d´AIKIDO MAKOTO ( i Aikido Vilanova ) convidats a l´aniversari del natalici de l´Emperador del Japó, 5 Desembre de 2017, a la residència del Consol General , Barcelona
Aikido Makoto, i en la seva representació a travès del seu director Joaquim Suárez, va tornar a estar present en l´aniversari del natalici de l´Emperador japonès, en la residència oficial del Consol General de Barcelona, aquest passat 5 de Desembre de 2017.
Aquesta és una mostra més de la bona salut, i excel.lent relació que es té amb la màxima representació del Japó en el nostre país, a travès del molt honorable Sr.Watanabe, i de totes les persones vinculades del present i el passat que ens han portat on estem i ens posicionen satisfactòriament en el futur amb nous projectes en desenvolupament.
És el desenvolupament precisament,  i creació original dels Embukais d´Aikido i arts vinculades al nostre país, i la seva participació com a acte oficial en els 400 anys de relacions entre Espanya i Japó, al marge d´una inestimable i contínua feina de creació, difusió, divulgació i  expansió de l´Aikido i la cultura japonesa, fa d´Aikido Makoto una de les entitats  més destacades , ben relacionades  i amb més projecció de futur del panorama actual.
És per nosaltres un orgull, una satisfacció, fer el que fem i sortejar els obstacles que tenim i tindrem, amb el ferm propòsit de donar continuïtat a una infatigable i destacable tasca que fa anys que dona els seus fruits gràcies a la feina dura.
 Un missatge d´agraïment a tots aquells que ens han ajudat, i ens ajuden, i ens ajudaràn,  associacions, dojos, mestres, escoles, universitat, col.legis, entitats, casals, ajuntaments, i persones destacades que creuen en la nostra manera plural de transmetre, fer i fer entendre.


El molt honorable consol general del Japó, Sr. Watanabe i senyora amb Joaquim Suárez, Dtor Aikido Makoto


Amb la meva amiga Teresa Prats, secretaria generalcuriosa foto de detall


Aikido Makoto y en su representación a través de su director Joaquim Suárez, volvió a estar presente en el aniversario del natalicio del Emperador de Japón, en la residencia oficial del Cónsul General en Barcelona, este pasado 5 de Diciembre de 2017.
Ésta es una muestra más, de la buena salud y excelente relación que se mantiene con la máxima representación de Japón en nuestro país, a través del muy honorable Sr. Watanabe, y de todas las personas vinculadas del presente y el pasado que nos han llevado a estar donde estamos y que nos posicionan satisfactoriamente en el futuro con nuevos proyectos en desarrollo.
Es el desarrollo precisamente, y la creación original de los Embukais de Aikido y artes vinculadas en nuestro país, y su participación como acto oficial dentro de los 400 años de relaciones entre España y Japón, al margen de un inestimable y continuado trabajo de creación, difusión, divulgación y expansión del Aikido y la cultura japonesa, hace de Aikido Makoto una de las entidades más destacadas , bien relacionadas y con más proyección de futuro del panorama actual.
Es para nosotros un orgullo, una satisfacción, hacer lo que hacemos y sortear los obstáculos que tenemos y tendremos, con el firme propósito de dar continuidad a una infatigable y destacable labor que hace años que da sus frutos gracias al trabajo duro.
Un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que nos han ayudado, nos ayudan y nos ayudarán, asociaciones, dojos, maestros, escuelas, universidad, colegios, entidades, casals, ayuntamientos y personas detacadas que creen en nuestra manera plural de transmitir,  hacer y hacer entender.

amb el dtor de Shoshinkan dojo, el nostre amic Xavier Teixidor
amb el nostre amic  Fco Manchón, dtor de Arashi Group