-Aikido Vilanova- ESCOLA d´AIKIDO a Vilanova del Vallès, Pavelló Municipal d’Esports C/ Maria Aurèlia Capmany, 2-4 // 08410 VILANOVA DEL VALLÈS,tel 685030502// ADULTS: Classes Dimarts i Dijous de 7 a 8 am i de 19 a 20pm // INFANTIL: Escola FALGUERA; Vilanova del Vallès, de 17 pm a 18pm // EMAIL: info@aikidomakoto.com// VISITEU WWW.AIKIDOMAKOTO.COM // Aquest blog és un espai de difusió de l´AIKIDO
viernes, 6 de junio de 2014

REPORTATGE: 1 er EMBUKAI Vilanova del Vallès a la TV

Aqui podeu trobar el reportatge de Vilanova TV de l´EMBUKAI 2014:

link:http://vdv.eixtic.cat/TVRIndex.html#


Gràcies a tot l´equip per contemplar-nos i  fer-nos aquest reportatge, i donar-nos l´oportunitat
d´expandir el missatge de l´Aikido.

Gracias a todo el equipo por contemplarnos y hacernos este reportaje, y darnos la oportunidad de expandir el mensaje del Aikido

Thanks to all the organization for count on us, and to give us the opportunity to spread the message of Aikido

すべての私たちにカウントするための組織、そして私たちに合気道のメッセージを広める機会を与えるために感謝